ඡන්ද විමසීමකදී ඡන්ද හිමිකරුවන් විසින් ඡන්ද පත්‍රිකා භාවිතාකර ඡන්දය ප්‍රකාශකරන ස්ථානය ඡන්දපොල නම්වේ.

2005 එක්සත් රාජධානියේ ඡන්ද විමසීමක දී භාවිතා වූ කේම්බ්‍රිජ් ආසන්නයේ පිහිටි ඡන්දපොලක්

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඡන්දපොල&oldid=568007" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි