ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය (architecture) යනු

Section and elevation of the dome of Florence Cathedral, Italy.
Brunelleschi in Italy, in the building of the dome, not only transformed the cathedral and the city of Florence, but also the role and status of the architect.

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීසංස්කරණය


මූලාශ්‍රසංස්කරණය

Find more information on ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය by searching Wikipedia's sister projects:

  Dictionary definitions from Wiktionary
  Textbooks from Wikibooks
  Quotations from Wikiquote
  Source texts from Wikisource
  Images and media from Commons
  News stories from Wikinews

  • Panayiotis Pagalos, "The significance of time in contemporary architecture. Technical and poetic time: the case of Aldo Rossi", Phd dissertation, University of Patras, Greece, 2008

බාහිර සබැදිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගෘහ_නිර්මාණ_ශිල්පය&oldid=532681" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි