ගුණධර්ම වනාහී සදාචාරාත්මක විශිෂ්ටත්වය පෙන්නුම් කරන ගති ලක්ෂණ වෙති.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගුණධර්ම&oldid=437054" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි