සදාචාරය (ඉංග්‍රීසි:  Ethics) යනු හොඳ හා නරක ගති පැවතුම් පිළිබඳ දර්ශණ වාදයයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සදාචාරය&oldid=437056" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි