ගව වසූරිය (ඉංග්‍රීසි:  Cowpox) යනු cowpox වෛරසය මගින් ඇතිකරනු ලබන බෝවන රෝගයක් වේ. එම වෛරසය vaccinia වෛරසයට නෑදෑකම් දක්වයි. එසේම එය zoonotic වේ. එනම් එය ජීවීන් විශේෂ අතර හුවමාරු වේ.[2]

Cowpox virus
Electron micrograph of three "Cowpox virus" particles
Electron micrograph of three Cowpox virus particles
වෛරස වර්ගීකරණය e
Unrecognized taxon (fix): Orthopoxvirus
විශේෂය: Cowpox virus
Cowpox
Cowpox eruption.jpg
Cowpox lesions on patient’s forearm on day 7 after onset of illness. The hemagglutinin gene of the isolate clustered with a Russian cowpox virus strain, and the more distantly, with other cowpox and vaccinia virus strains. The patient’s dog had orthopoxvirus-specific antibodies, indicating a possible transmission route.[1]
විශේෂතාවInfectious disease, veterinary medicine Edit this on Wikidata

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. Pelkonen PM, Tarvainen K, Hynninen A, Kallio ER, Henttonen K, Palva A, Vaheri A, Vapalahti O (November 2003). "Cowpox with severe generalized eruption, Finland". Emerging Infectious Diseases. 9 (11): 1458–61. doi:10.3201/eid0911.020814. PMC 3035531. PMID 14718092.
  2. Vanessa Ngan, "Viral and Skin Infections", 2009

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

වර්ගීකරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගව_වසූරිය&oldid=451865" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි