කෝපි ඇට (ඉංග්‍රීසි:  coffee bean) යනු Coffea ශාකයේ ඇට වන අතර කෝපි නම් වන පානයේ ප්‍රභවය වේ.

කෝපි ඇට
Roasted coffee beans.jpg
රෝස් කරන ලද කෝපි ඇට

ඉතිහාසයසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

  •   කෝපි ඇට හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෝපි_ඇට&oldid=482516" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි