කෝකිල සංදේශය, සංදේශ කාව්‍යය කි. සපුමල් කුමාරයා මෙහි කතා නායකයා වේ. මෙය ඔහුට යැවෙන්න කි. කතුවරයා දෙවිනුවර ඉරුගල් කුලයට අයත් තිලක පිරුවන් හිමි ය.

කෝකිල සංදේශය
කර්තෘතිලක පිරුවන් හිමි

දෙවිනුවර සිට යාපා පටුන දක්වා මග විස්තර කෙරෙන මෙය දීර්ඝත ම සිංහල සංදේශය යි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෝකිල_සංදේශය&oldid=604973" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි