කේ.ඒ.ඩබ්ලිව්. පෙරේරා

කේ.ඒ.ඩබ්ලිව් පෙරේරා ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යක්ෂකවරයෙකි.

අධ්‍යක්‍ෂණයන්

සංස්කරණය
 • පිරිමියෙක් නිසා (1960)
 • සුහද සොහොයොරෝ (1963)
 • සැනසුම කොතනද (1966)
 • කපටිකම (1966)
 • බයිසිකල් හොරා (1968)
 • පේනව නේද (1970)
 • කතුරු මුවාත් (1971)
 • සීයෙ නෝට්ටුව (1971)
 • ලොකුම හිනාව (1972)
 • ඉහත ආත්මය (1972)
 • අපරාධය හා දඬුවම (1973)
 • ළසඳා (1974)
 • දුලීකා (1974)
 • වාසන (1976)
 • නෑදෑයෝ (1976)
 • ජනක සහ මංජු (1978)
 • සසර (1978)
 • හිඟන කොල්ලා (1979)
 • ආදර රත්නේ (1980)
 • බංගලි වළලු (1981)
 • වතුර කරත්තය (1982)
 • රැලි පාර (1982)
 • දුර්ගා (1988)
 • ධවල පුෂ්පය (1994)
 • මධුරී (1996)
 • උණ්ඩය් (2000)
 • සුමේධා (2004)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කේ.ඒ.ඩබ්ලිව්._පෙරේරා&oldid=375403" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි