කෙකටිය
Aponogeton crispus
කෙකටිය මල.jpg
මල්
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Monocots
ගෝත්‍රය: Alismatales
කුලය: Aponogetonaceae
ගණය: 'Aponogeton'
විශේෂය: A. crispus
ද්වීපද නාමය
Aponogeton crispus
Thunberg (1781)


ලංකාවට පමණක් ආවේණිකය. මල ආහායට ගනී

ජලය තුල ඇති කෙකටිය පඳුරක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෙකටිය&oldid=266287" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි