කෘමියෙකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කූඹියා&oldid=314401" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි