කුළුබඩු (ඉංග්‍රීසි:  Spice) යනු ආහාර පිසීමේ හෝ කල්තබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ද්‍රව්‍යයක් වේ.

කුළුබඩු

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

කරාබුනැටි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුළුබඩු&oldid=431016" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි