ග්‍රහලෝක හෝ වල්ගාතරු නොවන හිරු වටා පරිභ්‍රමණයවන වස්තු කුඩා ග්‍රහලෝක නම්වේ.

වස්තු වර්ගසංස්කරණය

නාමකරණයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුඩා_ග්‍රහලෝක&oldid=437133" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි