ඌර්ධවහනුක කෝඨරකය

(කුංජක කෝඨරකය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

පිරමිඩ-හැඩැති ඌර්ධවහනුක කෝඨරකය (හෝ හයිමෝ ගහ්වරය) යනු පාරනාසික කෝඨරක අතුරින් විශාලතමය වන අතර, නාසයේ මධ්‍ය ආයනය වෙතට අපවහනය වෙයි.[1]

ඌර්ධවහනුක කෝඨරකය
Gray1199.png
වාත කෝඨරකයන්ගේ පිහිටුම දක්වන, මුහුණෙහි අස්ථීන්ගේ දළ සැලැස්මක්.
විස්තර
ලතින්සිනුස් මැක්සිලියාරිස්
අධොක්ෂිකූප ධමනිය, අපර උත්තර ගර්තික ධමනිය
අපර උත්තර ගර්තික ස්නායුව, මධ්‍ය උත්තර ගර්තික ස්නායුව, පූර්ව උත්තර ගර්තික ස්නායුව, සහ අධෝක්ෂිකූප ස්නායුව
හඳුන්වන
ග්‍රේ ගේp.999
MeSHA04.531.621.578
TAA06.1.03.002
A02.1.12.023
FMAFMA:57715
Anatomical terminology

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. හියුමන් ඇනටමි, ජේකබ්ස්, එල්සෙවියර්, 2008, පිටුව 209-210
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඌර්ධවහනුක_කෝඨරකය&oldid=412684" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි