කියුබාව සහ ඇ.එ.ජනපදයට අයත් ග්වන්ටානමෝ බොක්ක ප්‍රදේශය මෙම දූපතේ පිහිටා ඇත.

කියුබා
අපනාමය: La Perla de las Antillas
Cuba Topography.png
Map of Cuba
භූගෝල විද්‍යාව
පිහිටීමCaribbean Sea
ඛණ්ඩාංක21°30′N 80°00′W / 21.500°N 80.000°W / 21.500; -80.000
දූපත් සමූහයGreater Antilles
භූමි ප්‍රමාණය109,884 කිමී2 (42,426.4 වර්ග සැත)
භූමි ප්‍රමාණය අනුව ස්ථානය17th
දිග1,250 කිමී (777 සැත)
පළල191 කිමී (118.7 සැත)
සමුද්‍රතීරය5,746 කිමී (3,570.4 සැත)
ඉහළම උන්නතාංශය1,974 මී (6,476 අඩි)
උසම ස්ථානයPico Turquino
පරිපාලනය
Cuba
විශාලතම ජනාවාසයHavana (ජන. 2,130,431 (2011))
ජනවිකාසනය
ජනගහනය11,163,934 (2012)
ජන ඝනත්වය102 /කිමී2 (264 /වර්ග සැත)
ජන කොට්ඨාසWhite: 65.1%, Mulatto / Mestizo: 23.8%, Black: 10.1%, Asian: 1%


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කියුබා_දූපත&oldid=338161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි