කැස්පියන් මුහුද

කැස්පියන් මුහුද (ඉංග්‍රීසි:  Caspian Sea), යනු ලොව ඇති විශාලතම ගොඩබිමින් වටවූ ජලය සහිත ප්‍රදේශයයි.

කැස්පියන් මුහුද
Caspian Sea
Caspian Sea from orbit.jpg
The Caspian Sea as taken by the MODIS on the orbiting Terra satellite, June 2003
Coordinates41°40′N 50°40′E / 41.667°N 50.667°E / 41.667; 50.667ඛණ්ඩාංක: 41°40′N 50°40′E / 41.667°N 50.667°E / 41.667; 50.667
TypeEndorheic, saline, permanent, natural
Primary inflowsVolga River, Ural River, Kura River, Terek River
Primary outflowsEvaporation, Kara-Bogaz-Gol
Catchment area3,626,000 km2 (1,400,000 sq mi)[1]
Basin countriesAzerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan
Max. length1,030 km (640 mi)
Max. width435 km (270 mi)
Surface area371,000 km2 (143,200 sq mi)
Average depth211 m (690 ft)
Max. depth1,025 m (3,360 ft)
Water volume78,200 km3 (18,800 cu mi)
Residence time250 years
Shore length17,000 km (4,300 mi)
Surface elevation−28 m (−92 ft)
Islands26+
SettlementsBaku (Azerbaijan), Rasht (Iran), Aktaw (Kazakstan), Makhachkala (Russia), Türkmenbaşy (Turkmenistan) (see article)
References[1]
1 Shore length is not a well-defined measure.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. 1.0 1.1 van der Leeden, Troise, and Todd, eds., The Water Encyclopedia. Second Edition. Chelsea F.C., MI: Lewis Publishers, 1990, p. 196.

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැස්පියන්_මුහුද&oldid=439875" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි