කල්පිටිය ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටා තිබේ. කල්පිටිය සංචාර සදහා පාරාදීසයකි.

කල්පිටිය
රටශ්‍රී ලංකාව
පළාතවයඹ පළාත
සරිය
 • මුළු16.73 කිමී2 (6.46 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2009)
 • මුළු64,908
 • ඝණත්වය3,880/කිමී2 (10,000/වර්ග සැත)
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකා සම්මත වේලාව (UTC+05:30)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කල්පිටිය&oldid=455957" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි