ඔරෙගන් සළාව (Oregon Vortex) ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ පිහිටි සංචාරක ආකර්ශණයක් වේ.

ඔරෙගන් සළාව
(The Oregon Vortex)
Entering the Oregon Vortex (6275492718).jpg
ඛණ්ඩාංක42°29′35″N 123°05′06″W / 42.49313°N 123.085113°W / 42.49313; -123.085113
ආසන්නතම නගරයGold Hill, Oregon U.S.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔරෙගන්_සළාව&oldid=389683" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි