එස්.ආර්. රන්ගනාදන්

එස්.ආර්. රන්ගනාදන් (12 අගෝස්තු 1892 – 27 සැප්තැම්බර් 1972) ඉන්දීය ගණිතඥයකු සහ පුස්තකාලයාධිපති වරයකුවේ.

එස්.ආර්. රන්ගනාදන්
S. R. Ranganathan's Portrait at City Central Library, Hyderabad, Chennai
උපතShiyali Ramamrita Ranganathan
12 අගෝස්තු 1892(1892-08-12)
Shiyali, British India (present-day Tamil Nadu, India)
විපත27 September 1972 (aged 80)
බැංගලෝර්, ඉන්දියාව
වෘත්තියකර්තෘ, ගණිතඥයකු, පුස්තකාලයාධිපති
ජාතිකත්වයඉන්දීය
ප්‍රභේදයපුස්තකාල විද්‍යාව,
සංගණ්‍ය කෘතිය(න්)Prolegomena to Library Classification
Five laws of library science
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එස්.ආර්._රන්ගනාදන්&oldid=397215" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි