එල්ලාලන් (දෙමළ: எல்லாளன், ඉංග්‍රීසි:  Ellalan) යනු මනු නීදි චෝලන් (ඉංග්‍රීසි:  Manu Needhi Cholan) නමින් හැඳින්වූ රජෙකි.[තහවුරු කරන්න]

එල්ලාලන්
MadrasHighCourtManuNeedhiCholanStatue.jpg
චෙන්නායිහි මදුරාසි මහාධිකරණ පරිශ්‍රයේ ඇති එල්ලාලන්ගේ ප්‍රතිමාවක්

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එල්ලාලන්&oldid=491022" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි