කෙලවල්ලන් තම්බා, දුම්ගසා, වේලාගැනීමෙන් උම්බලකඩ (හෝ උම්මලකඩ හා උඹලකඩ[1]) සාදාගනු ලැබේ. මාලදිවයිනේ නිශ්පාදනයක් වන උම්බලකඩ එරට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාරයට ගනු ලැබේ.

උම්බලකඩ

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "උඹලකඩ". දිනමිණ. 14 ජූලි 2014. Retrieved 13 ඔක්තෝම්බර් 2016.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උම්බලකඩ&oldid=383667" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි