ඊජිප්තුවේ පිරමීඩ

ඊජිප්තුවේ පිහිටා ඇති පිරමීඩ හැඩැති ව්‍යුහයන් සමූහයක් වේ


ඊජිප්තුවේ පිරමීඩ යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ඊජිප්තුවේ පිහිටා ඇති පිරමීඩ හැඩැති ව්‍යුහයන් සමූහයක් වේ. පුරාතන ලෝකයේ පුදුම හතෙන් (7) එකකි.

ගීසාහී පිරමිඩ
U23G17
r
O24

Unicode: 𓍋𓅓𓂋𓉴
Pyramid
රූපාක්ෂර වලින්

ඛණ්ඩාංක: 29°58′N 31°08′E / 29.967°N 31.133°E / 29.967; 31.133

එහි පාරාවෝ නම් ඊජිප්තු රජුන්ගේ මෘතදේහ නිදන් කර ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඊජිප්තුවේ_පිරමීඩ&oldid=660874" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි