ඉරාන ප්‍රාණඇපකරු අර්බුදය

ඉරාන–එක්සත් ජනපද ප්‍රාණඇපකරු අර්බුදය
ඉරාන විප්ලවයේ සහබද්ධය කොටසකි
US Embassy Tehran.JPG
එක්සත් ජනපදයෙහි මහා මුද්‍රාව ඉරානයේ, ටෙහෙරානයේ, පූර්ව එ.ජ. මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයෙහි 2004 වසරේදී දිස්වුණු විරූපි කෙරුණු ප්‍රකාරය
දිනයනොවැම්බර් 4, 1979 – ජනවාරි 20, 1981
(1 year, 2 months, 2 weeks and 2 days)
ස්ථානයටෙහෙරානය, ඉරානය
ප්‍රතිඵලය ඉරාන–එක්සත් ජනපද සබඳතා දෙදරා යෑම
රණපත්හු

ඉරානය ඉරානය

එක්සත් ජනපද එක්සත් ජනපද
ආඥාපතීන් සහ නායකයන්
ඉරානය ආයටොල්ලා රුහොලා කොමේනී

එක්සත් ජනපද ජිමී කාටර්
එක්සත් ජනපද රොනල්ඩ් රේගන්

එක්සත් ජනපද ජෝර්ජ් එච්. ඩබ්. බුෂ්
ආපතිකයන් සහ හානියන්
ගුවන්යානා දෙකක් විනාශ වීම (හදිසි අනතුර)
හමුදා සේවානියුක්තියන් අටදෙනෙකු සහ එක් ඉරාන සිවිල් වැසියෙකු මිය යෑම

ඉරාන ප්‍රාණඇපකරු අර්බුදය (පර්සියානු: اشغال سفارت امریکا, "ඇමරිකානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය අත්පත් කරගැනුම") යනු ඉරානය සහ එක්සත් ජනපදය අතර පැවති රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික අර්බුදයක් වන අතර එහිදී ඉස්ලාම් වාදී ශිෂ්‍යයන් සහ සටන්කාමීන් කණ්ඩායමක් විසින් ඉරාන විප්ලවයට සහයෝගයක් වශයෙන් ටෙහෙරානයේ ඇමරිකානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය අත් පත් කර ගනිමින් 1979, නොවැම්බර් 4 දින සිට 1981, ජනවාරි 20 දින දක්වා දින 444 ක් තුල ඇමරිකානුවන් 52 ක් ප්‍රාණඇපකරුවන් ලෙසින් රඳවාගෙන සිටිනු ලැබූහ.