නිල වශයෙන් භාරත ජනරජය නම්වන ඉන්දියාවේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානි තනතුර අගමැති වේ. තනතුර හොබවන්නා ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානි තනතුරට අමතරව නිල බලයෙන් පහත තනතුරුද දරණු ලැබේ.

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්දියාවේ_අගමැති&oldid=434491" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි