කාබනික රසායන විද්‍යාවෙහි, ඇල්කීනයක් යනු, කාබන්–කාබන් ද්විත්ව බන්ධන අවම වශයෙන් එකක් හෝ සහිත අසංතෘප්ත හයිඩ්‍රෝකාබනයකි. [1] ඇල්කීන, ඔලිෆීන, සහ ඔලිෆයින යන වචන බොහෝවිට මාරුවෙන් මාරුවට භාවිතා වෙයි (පහත නාමකරණය ඡේදය බලන්න). එක් ද්විත්ව බන්ධනයක් පමණක් සහිත සහ අනෙකුත් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කිසිවක් නොමැති අචක්‍රීය ඇල්කීන, මොනො-යීන ලෙසින් හැඳින්වෙන අතර, CnH2n යන සාමාන්‍ය සූත්‍රය සහිත හයිඩ්‍රොකාබන සදෘශ ශ්‍රේණියක් සදයි .

  1. වෙඩ්, එල්.ජී. (2006). ඕර්ගනික් කෙමිස්ට්‍රි (6වන සංස්.). පියර්සන් ප්‍රෙන්ටිස් හෝල්. පිටු. 279. ISBN 1-4058-5345-X. 
සරලතම ඇල්කීනය වන එතිලීන් අණුවෙහි ත්‍රිමාන ආකෘතියක්.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇල්කීන&oldid=374309" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි