ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

ඇතන්ස් යනු, ග්‍රීසියෙහි අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇතන්ස්&oldid=272991" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි