අශ්ව ලාඩමක් යනු, අශ්වයෙකුගේ කුර ගෙවීම වැලැක්වීමට සැලසුම් කළ, සාමාන්‍යයෙන් ලෝහයෙන් තැනුවද, සමහරවිට සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් හෝ නූතන කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් තැනෙන, පිරිසකසන ලද භාණ්ඩයකි.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අශ්ව_ලාඩම&oldid=273351" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි