අව තුදුස්වක[1][2], යනු චන්ද්‍ර මාසයක අව පක්‍ෂයේ දහහතරවන (14) තිථිය වෙයි. එසේම අව තුදුස්වක යනු සිංහල මාස ක්‍රමයේ දී අව තෙළෙස්වක තිථියට පසු සහ අමාවක තිථියට පෙර යෙදෙන මාසයේ විසිනවවන (29) තිථිය යි.

අව තුදුස්වක

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. "මුල් පිටුව". දිනමිණ ජාතික පුවත් පත. සම්ප්‍රවේශය 2023-10-12.
  2. "මුල් පිටුව". දිනමිණ ජාතික පුවත් පත. සම්ප්‍රවේශය 2023-11-11.
පූර්වප්‍රාප්තිකයා
අව තෙළෙස්වක
අව තුදුස්වක අනුප්‍රාප්තික
අමාවක
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අව_තුදුස්වක&oldid=611744" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි