අලිගැටපේර

(අලිපේර වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
අලිගැටපේර
Close-up picture of foliage and avocado fruit
Avocado fruit and foliage, Réunion island
Ripe avocado fruit and cross-section
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: ප්ලාන්ටේ
වංශය: ආවෘතබීජක
වර්ගය: Magnoliids
ගෝත්‍රය: Laurales
කුලය: Lauraceae
ගණය: 'Persea'
විශේෂය: P. americana
ද්වීපද නාමය
Persea americana
Mill
පර්යාය නාම(ය)

Persea gratissima

අලිගැටපේර යනු පළතුරකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අලිගැටපේර&oldid=182797" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි