ග්‍රෙගරි වර්ෂ ක්‍රමයේ මාස: ජනවාරි · පෙබරවාරි · මාර්තු · අප්‍රේල් · මැයි · ජූනි · ජූලි · අගෝස්තු · සැප්තැම්බර් · ඔක්තෝබර් · නොවැම්බර් · දෙසැම්බර්

මාර්තු

යනු ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ 4වන මාසයයි. මෙය අවුරුදු මාසය ලෙසින්ද හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අප්‍රේල්&oldid=541616" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි