ඓතිහාසික ලියවිලි එකතූන් අධිලේඛන නම්වේ. මෙවා තැන්පත් කර ඇති ස්ථාන අධිලේඛනාගාර හෝ ලේඛන සංරක්‍ෂණාගාර ලෙස හැඳින්වේ.

අධිලේඛනාගාරයක් තුල අධිලේඛන සුරක්‍ෂිතව තබා ඇති අයුරු.

අධිලේඛන කළමණාකරණය සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  • කේ.ඩී.ජී. විමලවීර (2015). ලේඛන සහ අධිලේඛන. සරසවි ප්‍රකාශකයෝ. ISBN 978-955-31-0415-1.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අධිලේඛන&oldid=361562" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි