අණුක වලා (ඉංග්‍රීසි:  Molecular cloud) යනු Interstellar cloud විශේෂයකි.

Giant molecular cloudසංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අණුක_වලා&oldid=446330" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි