අජිත් ජිනදාස සිංහල සිනමාව තුල චරිත ගණනාවක් නිරුපනය කල ප්‍රතිභාවපූරණ නළුවෙකි. ඔහු සිනමාවට අවතීරණ වූයේ ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ මඩොල් දූව චිතපටයෙනි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අජිත්_ජිනදාස&oldid=422074" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි