අක්කරපත්තුව

(අක්කරෙයිපත්තුව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

අක්කරපත්තුව යනු ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතට අයත් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති නගරයකි.

අක්කරපත්තුව
Akkaraipattu
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතනැගෙනහිර
දිස්ත්‍රික්කයඅම්පාර
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයඅක්කරෙයිපත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
රජය
 • අධිකරණ වර්ගයඅක්කරපත්තුව මහ නගර සභාව

අක්කර දහය යන සින්හල ග්‍රාමය වෙනත් ජාතීන්ගේ බලපෑමට යටත්ව නාම වෙනසකට ලක්ව ඇත.

සංචාරක ආකර්ෂණසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අක්කරපත්තුව&oldid=430151" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි