ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

Syphilis ලිංගාශ්‍රිතව  පැතිරෙන රෝගයකි.

Syphilis
Treponema pallidum.jpg
Electron micrograph of Treponema pallidum
SpecialtyInfectious disease
රෝග ලක්‍ෂණFirm, painless, non-itchy skin ulcer[1]
CausesTreponema pallidum usually spread by sex[1]
Diagnostic methodBlood tests, dark field microscopy of infected fluid[1][2]
Differential diagnosisMany other diseases[1]
PreventionCondoms, not having sex[1]
TreatmentAntibiotics[3]
Frequency45.4 million / 0.6% (2015)[4]
Deaths107,000 (2015)[5]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Syphilis - CDC Fact Sheet (Detailed)". CDC. 2 November 2015. Archived from the original on 6 February 2016. සම්ප්‍රවේශය 3 February 2016. 
  2. Kent ME, Romanelli F (February 2008). "Reexamining syphilis: an update on epidemiology, clinical manifestations, and management". Annals of Pharmacotherapy. 42 (2): 226–36. PMID 18212261. doi:10.1345/aph.1K086. 
  3. "Syphilis". CDC. 4 June 2015. Archived from the original on 21 February 2016. සම්ප්‍රවේශය 3 February 2016. 
  4. GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence, Collaborators. (8 October 2016). "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015.". Lancet. 388 (10053): 1545–1602. PMC 5055577 . PMID 27733282. doi:10.1016/S0140-6736(16)31678-6. 
  5. GBD 2015 Mortality and Causes of Death, Collaborators. (8 October 2016). "Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015.". Lancet. 388 (10053): 1459–1544. PMC 5388903 . PMID 27733281. doi:10.1016/s0140-6736(16)31012-1. 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Syphilis&oldid=436863" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි