ඕපන් බීඑස්ඩී (ඉංග්‍රීසි:  OpenBSD) යනු යුනික්ස් වැනි පරිඝණක මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන අතර බ(ර්)කෙලි ම්‍රුදුකාණ්ග ව්‍යප්තියෙන් නිමැවෙන .

OpenBSD
ගොනුව:OpenBSD Logo - Cartoon Puffy with textual logo below.svg
Free, Functional, and Secure
Openbsd61 desktop.png
OpenBSD 6.1 default desktop with various utilities: Top, Xterm, Xclock, Calculator, GlxGears
විකාශකයාThe OpenBSD Project
ලියන ලද්දේC, assembly, Perl, Unix shell
OS පවුලUnix-like
Working stateCurrent
මූලාශ්‍ර ආකෘතියOpen-source
Initial release1 ඔක්තෝබර් 1996; වසර 26 කට පෙර (1996-10-01)
Repository Edit this at Wikidata
Package managerOpenBSD package tools[1]
PlatformsAlpha, x86-64, ARMv7, ARMv8 (64-bit), PA-RISC, IA-32, LANDISK, Omron LUNA-88K, MIPS64, PowerPC, SPARC64[2]
Kernel typeMonolithic
UserlandBSD
Default user interfaceModified pdksh, X11 (FVWM)
LicenseBSD, ISC, other permissive licenses[3]
Official websiteopenbsd.org/

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "Package Management". OpenBSD Frequently Asked Questions. සම්ප්‍රවේශය 1 June 2016.
  2. "Platforms". OpenBSD. සම්ප්‍රවේශය 3 September 2016.
  3. "Copyright Policy". OpenBSD. සම්ප්‍රවේශය 13 December 2011.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenBSD&oldid=431297" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි