මස්පිඩු වේදනාව

(Myalgia වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මස්පිඩු වේදනාව (ඉංග්‍රීසි:  Myalgia, Muscle pain) යනු බොහෝ රෝග තත්වයන්හිදී දැකිය හැකි රෝග ලක්ෂණයකි.

මස්පිඩු වේදනාව
වෙනත් නම්Myalgia, Muscle pain
විශේෂතාවRheumatology

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

වර්ගීකරණය
බාහිර සම්පත්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මස්පිඩු_වේදනාව&oldid=448783" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි