ඇරෝමැටිික කාබනික සංයෝගයකි. ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරකයකි.

tert-Butylhydroquinone
Chemical structure of tert-butylhydroquinone
Names
IUPAC name
2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzenediol
වෙනත් නාම
TBHQ(i)
Identifiers
CAS number {{{value}}}
3D model (JSmol)
ChEBI CHEBI:{{{value}}}
ChEMBL
ChemSpider
DrugBank
KEGG {{{value}}}
PubChem {{{value}}}
RTECS number {{{value}}}
UNII
InChI
SMILES
Properties
Molecular formula C10H14O2
Molar mass 166.22 g mol−1
Appearance Tan powder
Density 1.050 g/mL
Melting point

127 to 129 °C, ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් වදන "to" K, ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් වදන "to" °F

Boiling point

273 °C, 546 K, 523 °F

Solubility in water Slightly soluble
Acidity (pKa) 10.80±0.18
Hazards
Occupational safety and health (OHS/OSH):
Main hazards
Harmful
Flash point {{{value}}}
Safety data sheet (SDS) External MSDS[භින්න වූ සබැඳිය]
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).

යොදාගැනීම්

සංස්කරණය

ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක් වන මෙය ආහාරයට ගන්නා එලවළු තෙල් සහ සත්ත‍ තෙල් වල ආහාර සංරක්‍ෂකයක් ලෙස යොදාගැනේ. මෙම සංයෝලය මගින් ආහාරයක රසයට හෝ සුවඳට බලපෑමක් එල්ල නොවේ.

කාර්මික

සංස්කරණය

සුරක්‍ෂිතබව සහ රෙගුලාසි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=E319&oldid=349705" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි