කාබන් මොනොක්සයිඩ්

(Carbon monoxide වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

CO යන රසායනික සූත‍්‍රයෙන් මෙම වායුව හඳුන්වනු ලැබේ. කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව කාබන් අඩංගු ද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන්වල හෝ වාතයේ හෝ අසම්පූර්ණ දහනයෙන් සෑදෙන වායුවකි. කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව පැහැයක් හෝ රසයක් නොමැති විෂ වායුවකි. භූමි වායුවෙහිද ගිනිකඳු වලින් පිටවන වායුවේද ස්වභාවිකව මෙම වායුව පිහිටා තිබේ.

මෙයත් බලන්න

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කාබන්_මොනොක්සයිඩ්&oldid=348649" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි