මොකද්ද මේ ස්පෑම් කියන්නේ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Andromeda_and_milkyway_collision&oldid=480654" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි