1988 ගිම්හාන පැරාලිම්පික්

VIII Paralympic Games
Seoul 1988 Para.png
සත්කාරක නගරයසියොල්, දකුණු කොරියාව
තේමාවUnited for the Challenge
ජාතින් සහභාගී වන61
සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන්3,057
ඉසව්732 in 16 sports
සමාරම්භක උත්සවයඔක්තෝබර් 15
අවසන් දින උත්සවයඔක්තෝබර් 24
නිල වශයෙන් විවෘත කරන ලද්දේPresident Roh Tae-Woo
පැරාලිම්පික් ක්‍රීඩාගාරයජැම්සිල් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාංගනය
ගිම්හාන:
ස්ටෝක් මැන්ඩෙවිල්/නිව් යෝර්ක් 1984 බාර්සිලෝනා 1992  >
ශීත ඍතු:
ඉන්ස්බ්‍රක් 1988 ටිග්නස්-ඇල්බර්ට්විල් 1992  >