1924

1924, ජෝර්ජියානු දින දර්ශනය අනුව, අඟහරුවාදා කින් ඇරඹි අධික අවුරුද්දකි. එය පොදු යුගය (CE) හා ක්‍රිස්තු ව

1924 වසර.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1924&oldid=251746" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි