ළමා මෙහෙකරුවන් refers to the employment of children in any work that deprives children of their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful

20 වැනි ශත වර්ෂයේ මුල් භාගයේ ළමා ශ්‍රමිකයන් සම්බන්ධ කරගෙන ගෙදරක ව්‍යාපරයක නිෂ්පාදනයන් සිදුකරන දර්ශණයක්. 1912 කාලයේදී නිව් යෝර්ක් නගරයේ..
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ළමා_මෙහෙකරුවන්&oldid=394855" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි