පාරාන්ධ හෝ පාරභාෂක වස්තුවක් නිසා යම් ප්‍රභවයක ආලෝකය නොලැබීම නිසා යම් තලයක සෑදෙන හැඩතලය හෙවනැල්ල හෙවත් සෙවනැල්ල නම්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හෙවනැල්ල&oldid=470412" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි