හැරී පොටර් සහ මායා ගල

හැරී පොටර් සහ මායා ගල යනු හැරී පොටර් කතා මාලාවේ පලමු කෘතිය යි.එය මායා ගලක් හා සම්බන්ධ රසවත් ලොමු දැහැ ගැන්වෙනා සුළු අන්දරයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හැරී_පොටර්_සහ_මායා_ගල&oldid=496914" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි