හයවන පාවුළු පාප්වහන්සේ
Paulaudenece1977.jpg
පාප්ධූරය ඇරඹීම21 ජුනි 1963
පාප්ධූරය අවසන් වීම6 අගෝස්තු 1978 (&0000000000000015.00000015 years, &0000000000000046.00000046 days)
පූර්වප්‍රාප්තිකයාවිසිතුන්වන ජුවාම්
අනුප්‍රාප්තිකයාපළමුවන ජුවාම් පාවුළු
පෞද්ගලික තොරතුරු
උපතේදී නමජියොවානි බැටිස්ටා එන්රිකෝ ඇන්ටෝනියෝ මාරියා මොන්ටිනි
උපත26 සැප්තැම්බර් 1897(1897-09-26)
මරණය6 August 1978(1978-08-06) (වයස 80)
පාවුළු ලෙසින් නම් කෙරුණු අනෙකුත් පාප් වහන්සේලා