සුෂුම්නාව මොළයේ සිට කශේරුකාව තුළින් පහළට දිවෙන සිලින්ඩරාකාර ස්නායු රැහැනක් බඳු ව්‍යුහයකි. මෙහි බාහිරව ශ්වේත ද්‍රව්‍ය හා අභ්‍යන්තරයේ ධුසර ද්‍රව්‍ය පිහිටා ඇත. සුෂුම්නාව මැදින් මධ්‍ය නාලය දිවේ.

සුෂුම්නාවේ හරස්කඩක්

බාහිර සබැඳුම්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුෂුම්නාව&oldid=430637" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි