සුෂුම්නාව මොළයේ සිට කශේරුකාව තුළින් පහළට දිවෙන සිලින්ඩරාකාර ස්නායු රැහැනක් බඳු නාළාකාර ව්‍යුහයකි. *මොළයේ සුෂුම්නා ශීර්ෂකය හා සංතතිකය.*සුෂුම්නා ශීර්ෂකයේ සිට කශේරුව කෙලවර ආසන්නය දක්වාම යයි.*ඇට්ලස් කශේරුකාවේ උත්තර දාරයේ සිට පලවන කටීකශේරුකාවේ අධර දාරය තෙක් පිහිටයි.*පෘෂ්ඨොධරීයව පැතලිය.*මෙනින්ජි පටල මගින් ආවරණය වී ඇත.*සුෂුම්නාවේ කේන්ද්‍රයේ මධ්‍ය නාළය ඇත.*මධ්‍ය නාළය වටකරමින් ධූසර ද්‍රව්‍ය ඇත.*H හැඩැති ප්‍රදේශයක පිහිටන ධූසර ද්‍රව්‍ය සෑදී ඇත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් සෙයිලදේහ වලිනි.(චාලක නියුරෝන වල සෙයිල දේහ අන්තර්හාර නියුරොන උපාගම අනුශාක අක්සන ආදිය අඩංගුය.

සුෂුම්නාවේ හරස්කඩක්


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුෂුම්නාව&oldid=536612" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි