ලොව පුරා දැනට සොයාගෙන ඇති සුපිරි ගිනිකඳු:      Volcanic Explosivity Index (VEI) 8      Volcanic Explosivity Index (VEI) 7

සුපිරි ගිනිකන්දක්  (ඉංග්‍රීසි:  Supervolcano) යනු Volcanic Explosivity Index (VEI) හි විශාලම අගය වන 8 දරන විශාල ගිනි කන්දකි. එනම් පිපිරීමෙන් පසු ඝන කිලෝමීටර 1,000 (ඝන සැතපුම් 240) කට වඩා වපසරියක සුන්බුන් තැන්පත් වීම සිදුවේ.[1] සුපිරි ගිනිකඳු පිපිරීමක් කෙටි කලකින් අවසන් වන සිදුවීමක් ලෙස හෝ වසර මිලියන ගණනක් දැවැන්ත ලෙස ලාවා පිටාර ගැලීමක් ලෙස හෝ සිදුවිය හැක.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "Questions About Supervolcanoes". Volcanic Hazards Program. USGS Yellowstone Volcano Observatory. 21 August 2015. Archived from the original on 3 July 2017. Retrieved 22 August 2017.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුපිරි_ගිනිකඳු&oldid=450350" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි