සිව් හෙළය යනු සිංහල ජාතිය ප්‍රභවය වූ ගෝත්‍ර හතරය. යක්ෂ, අසුර, රක්ෂස හා නාග යනු මෙම හෙළ ගෝත්‍ර හතරය. යක්ෂ හා අසුර (අස්වද්දන්නන්) ගොවීන් වූ අතර නෑ යකුන් වන්දනය යක්ෂ ගෝත්‍රිකයින්ගේ දහම වු අතර අසුරයින් හෙළ නොහොත් රා නොහොත් හිරු දෙවින් පිදීය. නාග ගෝත්‍රය සතුව නාග වන්දනයක්ද පැවති අතර ඔවුන් නාවික, වෙළද හා වාරි කටයුතුවල නිරත විය. රක්ෂසයින් රජු ප්‍රමුඛ අංගක්කාර යුධ කුළය වූ අතර රක්ෂසයින් අතර ඉහත ආගම් ත්‍රිත්වයේම බැතිමතුන් විය.

බුදු දහම පැමිනි පසු මෙම සිව් හෙළ ගෝත්‍ර සියල්ලම පොදුවේ බුදු දහම වැළද ගත් පසු ගෝත්‍ර අතර පැවති විශමතා දුරු විය. දුටු ගැමුණු රජ සමයේ එලාර පරදා ලද ජයෙන් පසු ගෝත්‍ර සංකල්පය අහෝසිවී සිංහල ජාතික රාජජය බිහිවිය. මෙතැන් පටන් ඉතිහාසයේ සිංහල ජාතිව මිස ගෝත්‍ර සංකල්පයක් නොවීය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිවු_හෙල&oldid=457837" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි