බුදුන් වහන්සේගේ පාද ලාංඡනය සිරි පතුල හෙවත් ශ්‍රී පාද ලාංඡනය නම් වේ.

සිරි පතුල.

ආරම්භයසංස්කරණය

==සම්ප්‍රදායන් ==

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිරි_පතුල&oldid=440441" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි