සියැටල් (also Sealth, Seathl or See-ahth) (c. 1786 – June 7, 1866)

Mr
Si'ahl
1864 දී ලබාගෙන ඇති, Chief Seattle ගේ එකම ඡායාරූපය
Duwamish leader
අනුප්‍රාප්තිකයාXps
පුද්ගලික තොරතුරු
උපතc. 1786[1]
On or near Blake Island, Washington, US
DiedJune 7, 1866 (age 79-80)
Port Madison, Washington, U.S.
Resting placePort Madison, Washington, U.S.
දරුවන්8, including Princess Angeline
Known forNamesake of city of Seattle

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සියැටල්&oldid=480881" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි